Menu Zamknij

O projekcie

O projekcie

W styczniu 2022 r. rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu, którego celem jest pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat skutków zmiany klimatu oraz metod adaptacji do nich.

W partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz PS Paaby Proces - Edu_Action z Norwegii, stworzymy centrum edukacji, z którego korzystać będą mogły wszystkie osoby mieszkające w Warszawie a nawet Polsce.

Cel projektu

Wawer jest największą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy. Często dotykają go dotkliwe podtopienia, będące skutkiem gwałtownych opadów.

Projekt zakłada kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) wokół Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, dzięki czemu rozwiązany zostanie problem powodzi natychmiastowych na sąsiadujących ze szkołą terenach.

Ponadto przeprowadzimy działania edukacyjne i informacyjne. Promocja rozwiązań łatwych do powielania pozwoli na rozpowszechnienie ich stosowania w innych placówkach edukacyjnych i przez mieszkańców całej Warszawy.

Co wydarzy się w ramach projektu?

Przy szkole stworzymy demonstracyjny obiekt edukacyjny wraz ze ścieżką edukacyjną na temat mitygacji i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu. Wszystkie prace prowadzone będą partycypacyjnie, przy udziale całej społeczności szkolnej, która zostanie przygotowana do udziału w projekcie. Zainteresowani tematyką nauczyciele zarówno ze szkół warszawskich jak i całego kraju, będą mogli skorzystać z bezpłatnego programu szkoleniowego, scenariuszy lekcji oraz publikacji.

marzec - kwiecień 2022

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów SP 195

Pierwszą aktywnością, w ramach projektu, była realizacja warsztatów dla nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 195. Zachęcamy do przeczytania relacji z tego spotkania.

kwiecień - maj 2022

Konsultacje z udziałem całej społeczności SP 195

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach projektowania parku kieszonkowego, który będzie wizytówką szkoły. Przeczytaj podsumowanie!

kwiecień 2022 - wrzesień 2023

Przygotowanie projektów wykonawczych i realizacja obiektów BZI

Projekt wykonawczy już jest gotowy. Przeczytaj co planujemy!

Przed nami wyłonienie wykonawcy prac i ich realizacja! Realizacja obiektów BZI będzie prowadzona przy współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer i społecznością szkolną. 

jesień 2023

Scenariusze lekcji i publikacja edukacyjna

W oparciu o doświadczenia zebrane w projekcie, opracujemy:

  • konspekty lekcji z zakresu wykorzystania BZI do adaptacji i mitygacji zmian klimatu wraz zkartami zadań dla dzieci młodszych i  starszych;
  • poradnik zakładania obiektów BZI przy szkołach i wykorzystania ich w działaniach edukacyjnych, który trafi do szkół podstawowych w Warszawie i całej Polsce.

jesień 2023

Ścieżka edukacyjna, piknik edukacyjny i działania informacyjne

Ścieżka edukacyjna, zaprezentuje wzorcowe rozwiązania stworzone przy szkole. Wszyscy jej użytkownicy będą mogli dowiedzieć się jak funkcjonują i czemu służą poszczególne obiekty oraz uzyskać dokładne wskazówki jak samodzielnie wdrożyć podobne rozwiązania. Zaprezentowane na ścieżce rozwiązania promowane będą wśród mieszkańców dzielnicy, w trakcie pikniku edukacyjnego.

Teren szkoły będzie mógł być wykorzystywany do prowadzenia dalszej edukacji w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu dla uczniów warszawskich szkół.

jesień 2023

Program szkoleniowy dla nauczycieli

Dwuetapowy program szkoleniowy dot. edukacji o adaptacji i mitygacji zmian klimatu w miastach, z wykorzystaniem BZI skierujemy do nauczycieli i zarządców szkół z całej Polski. Będzie on składać się z miesięcznego kursu e-learningowego oraz warsztatów stacjonarnych.

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

– innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
– integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
– środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
– kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
– sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.