Menu Zamknij

O projekcie

O projekcie

Projekt realizowaliśmy od stycznia 2022 r. do kwietnia 2024 r. Naszym celem było pogłębienie wiedzy uczniów i nauczycieli na temat skutków zmiany klimatu oraz metod adaptacji do nich.

W partnerstwie z Urzędem Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy oraz PS Paaby Proces - Edu_Action z Norwegii, stworzyliśmy centrum edukacji, z którego korzystać mogą wszystkie osoby mieszkające w Warszawie a nawet Polsce.

Cel projektu

Wawer jest największą pod względem powierzchni dzielnicą Warszawy. Często dotykają go dotkliwe podtopienia, będące skutkiem gwałtownych opadów.

Projekt pozwolił na kompleksowe zagospodarowanie wód opadowych z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) wokół Szkoły Podstawowej nr 195 im. Króla Maciusia I w Warszawie, dzięki czemu rozwiązaliśmy problem powodzi natychmiastowych na sąsiadujących ze szkołą terenach.

Przeprowadziliśmy też działania edukacyjne i informacyjne. Promocja rozwiązań łatwych do powielania pozwoliła na rozpowszechnienie ich stosowania w innych placówkach edukacyjnych i przez mieszkańców całej Warszawy.

Co się wydarzyło w ramach projektu?

Przy szkole stworzyliśmy demonstracyjny obiekt edukacyjny wraz ze ścieżką edukacyjną na temat mitygacji i adaptacji do negatywnych skutków zmian klimatu. Wszystkie prace prowadziliśmy partycypacyjnie, przy udziale całej społeczności szkolnej, która została przygotowana do udziału w projekcie. Zainteresowani tematyką nauczyciele zarówno ze szkół warszawskich jak i całego kraju, mogli skorzystać z bezpłatnego programu szkoleniowego, scenariuszy lekcji oraz publikacji.

marzec - kwiecień 2022

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów SP 195

Pierwszą aktywnością, w ramach projektu, była realizacja warsztatów dla nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej nr 195. Zachęcamy do przeczytania relacji z tego spotkania.

kwiecień - maj 2022

Konsultacje z udziałem całej społeczności SP 195

Uczniowie i nauczyciele wzięli udział w warsztatach projektowania parku kieszonkowego, który będzie wizytówką szkoły. Przeczytaj podsumowanie!

kwiecień 2022 - wrzesień 2023

Przygotowanie projektów wykonawczych i realizacja obiektów BZI

Plan zagospodarowania dopracowaliśmy z wykorzystaniem efektów konsultacji.

W czasie wakacji (sierpień - październik 2023) zrealizowaliśmy większość obiektom, co pozwoliło zminimalizować utrudnienia dla użytkowników. W efekcie powstał demonstracyjny teren edukacyjny gdzie można poznać wiele rozwiązań opartych na przyrodzie.

We wrześniu i październiku zaangażowaliśmy ich w warsztaty praktyczne. Zobacz jak pracowało nam się z uczniami i uczennicami! Część Iczęść II

październik 2023

Ścieżka edukacyjna, piknik edukacyjny i działania informacyjne

Ścieżka edukacyjna, prezentuje wzorcowe rozwiązania stworzone przy szkole - zarówno stacjonarnie jak i w wersji online. Wszyscy jej użytkownicy mogą dowiedzieć się jak funkcjonują i czemu służą poszczególne obiekty oraz uzyskać dokładne wskazówki jak samodzielnie wdrożyć podobne rozwiązania.

Zaprezentowane na ścieżce rozwiązania promowaliśmy wśród mieszkańców dzielnicy, w trakcie pikniku edukacyjnego, który odbył się 28 października i przyciągnął prawie 600 uczestników!

luty 2024

Scenariusze lekcji i publikacja edukacyjna

W oparciu o doświadczenia zebrane w projekcie, opracowaliśmy:

kwiecień 2024

Warsztaty praktyczne w pięciu wawerskich szkołach

Ponieważ udało nam się wygenerować oszczędności postanowiliśmy dać szanse innym szkołom na terenie dzielnicy by poznały metody łagodzenia negatywnych skutków zmiany klimatu w swoim otoczeniu. Dlatego zrealizowaliśmy jeszcze pięć mikro miejsc gromadzących deszczówkę

luty-kwiecień 2024

Program szkoleniowy dla nauczycieli

Dwuetapowy program szkoleniowy dot. edukacji o adaptacji i mitygacji zmian klimatu w miastach, z wykorzystaniem BZI skierowaliśmy do nauczycieli i zarządców szkół z całej Polski - ale nie tylko! Edukatorzy, zaangażowani rodzice i pracownicy szkół, dostali sporą dawkę inspiracji.

kwiecień 2024

Gra terenowa

Edukacja bez zabawy? To nie w naszym stylu! Żeby treści prezentowane na ścieżce edukacyjnej młodzież chłonęła wszystkimi zmysłami - przygotowaliśmy grę terenową. Możecie wziąć w niej udział na terenie szkoły 195. Wcielicie się w postacie, rozwiążecie zagadki i dowiecie się o co chodzi z tą retencją.

Fundusze EOG

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

– innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
– integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
– środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
– kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
– sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.