Menu Zamknij

Baza wiedzy

Czym jest klimat?

Czym są zmiany klimatu?

Jakie narzędzia każdy z nas może wykorzytać aby adaptować się do zmian klimatu?

Na ta i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Klimat - co to takiego?

“Klimat to średnia pogoda (temperatura, opady, wiatr), która przez dłuższy czas utrzymuje się na danym terenie. Od niego zależy jakie rośliny i zwierzęta będą mogły żyć w danym miejscu. Nasza cywilizacja rozwinęła się tam, gdzie warunki klimatyczne najbardziej sprzyjały życiu i rolnictwu. Do dziś najwięcej ludzi zamieszkuje tereny o łagodnych temperaturach i dużej wilgotności. Globalne ocieplenie, wywołane działalnością człowieka, znacząco wpływa na klimat. Rosnące temperatury, susze, wichury mogą spowodować, że przyjazne naszej egzystencji tereny staną się z czasem niezdatne do życia.”

Co oznacza zmiana klimatu?
Czy klimat kiedyś nie ulegał zmianom?
Czy jest to groźne zjawisko?

“Klimat na Ziemi zawsze podlegał okresowym zmianom. W ostatnich dwóch stuleciach te zmiany gwałtownie przyspieszyły. Dlaczego? Oprócz szeregu naturalnych czynników kształtujących klimat, pojawiły się czynniki związane z działalnością człowieka. Przede wszystkim szybkie tempo spalania zgromadzonych miliony lat temu paliw kopalnych. Spalanie węgla, ropy czy gazu ziemnego doprowadziło do zwiększonej emisji dwutlenku węgla. Badania naukowe jednoznacznie dowodzą, że koncentracja gazów cieplarnianych jest najwyższa od milionów lat! Jest to główna przyczyna wzrostu średniej temperatury na naszej planecie w ostatnich dziesięcioleciach.” 

Jak możemy redukować negatywne skutki zmiany klimatu?

Ponieważ negatywne skutki zmian klimatu odczuwać będziemy coraz silniej, musimy podjać działania, które zminimalizują skalę tych negatywnych zjawisk. Każdy i każda z nas może podejmować działania. Mogą być to kroki obejmujące różne rodzaje wpływu. Możemy rozmawiać z osobami z naszego otoczenia i edukować je, uświadamiając o skali problemu. Możemy założenia teoretyczne przekuwać na realne działania np. wspólne inicjatywy służące poprawie jakości środowiska przyrodniczego. Możemy wreszcie własnoręcznie tworzyć rozwiązania sprzyjające przyrodzie. Takimi rozwiązaniami są te wspierające bioróżnorodność, zwiększające powierzchnię biologicznie czynną czy zatrzymujące wodę opadową. Rozwiązania spowalniające odpływ wody deszczowej nazywamy błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI).

Co to jest błękitno-zielona infrastruktura?

Wśród rozwiązań BZI warto wskazać ogrody deszczowe, niecki czy rowy retencyjne, a także stawy, zielone ściany i dachy. Do takich działań możemy zaliczyć również zakładanie łąk kwietnych, czy ogrodów warzywnych, a przede wszystkim sadzenie drzew i krzewów. Więcej informacjo o rozwiązaniach opartych na przyrodzie znajdziesz na stronie internetowej: www.uslugiekosystemow.pl/slowniczek!

Wiele rozwiązań BZI stworzymy wokół budynku Szkoły Podstawowej nr 195.

Będą to ogrody deszczowe w pojemniku i gruncie, zielona ściana, ogród warzywny, zielony dach. Posadzimy także drzewa i krzewy. Każde z rozwiązań zostanie opatrzone tablicą informacyjną, wyjaśniającą zasady jego funkcjonowania. Te tablice stworzą ścieżkę edukacyjną, z której skorzystać będzie mógł każdy chętny - mieszkaniec Wawra, Warszawy czy Polski. Powstanie ona jesienią 2023 r.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tworzenia rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury?